top of page

73 harsuna

Godfaith Logo_edited.jpg

Ni ne Wmis 
da kuma Wgaskiya
da kuma Lko da. Yahaya 14.6

Yesu ƙauna ne

bottom of page